De Stek Vastgoed

DE STEK-ker erin!

5 min. Leestijd
DE STEK-ker erin!
• 3 augustus 2022

Na lange tijd was er op donderdag 9 juni weer een Hydrogreenn bijeenkomst op locatie: DE STEK.
DE STEK is een circulair gebouwd modern gebouw in Groningen dat van dak tot fundering duurzaam is én 100% gasloos. Het was goed om elkaar als Hydrogreen-netwerk daar weer te ontmoeten en in gesprek te gaan over de laatste ontwikkelingen.

De laatste ontwikkelingen op het gebied van waterstof
Willem Hazenberg, mede oprichter van Hydrogreenn, praatte de aanwezigen tijdens deze bijeenkomst bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van waterstof.

Daarnaast werd het recent gelanceerde HyNorth onder de aandacht gebracht. HyNorth richt zich op het Noorden als koploper van de waterstofeconomie. Ze staan klaar voor bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere belanghebbenden op het gebied van waterstof in Noord-Nederland.

Vertrouwen

Marc Jager, directeur strategie Noord-Nederland bij Royal HaskoningDHV sprak over hoe men aankijkt tegen de beschikbaarheid van waterstof ten opzichte van bijvoorbeeld elektriciteit. Hij hoort vaak: waarom richten op mobiliteit met waterstof terwijl we nu al zover zijn met elektrische mogelijkheden? Daar ligt een uitdaging, hoe zorg je ervoor dat men bereid is verder te ontwikkelen in de waterstof-generatie, transport, opslag, gebruik, omzetting naar elektriciteit etc. Zijn overtuiging is dat je mensen moet meenemen in je verhaal.

DE STEK
Gastheer Michael Freerks van Royal HaskoningDHV nam ons daarna mee in hun eerdere zoektocht naar een nieuw kantoorgebouw. Met het credo practice what you preach stond voor hen vast dat ze wilden kiezen voor een duurzaam gebouw. Toen ze binnenkwamen in het oude en verlaten schoolgebouw was de ruimte nog helemaal leeg en bleek er alle ruimte voor eigen invulling. En ook alle ruimte om het gebouw te verduurzamen.

Zo geschiedde. Omdat DE STEK een groot aantal vierkante meters beslaat was er ruimte voor andere ondernemers om zich hier ook te vestigen. Samen met de eigenaar van DE STEK keek Royal HaskoningDHV kritisch naar andere nieuwe “bewoners”. Daarbij was het een voorwaarde dat nieuwe bewoners dezelfde duurzame waarden belangrijk vinden en een aanvulling vormen op de bedrijven die al in de STEK gevestigd zijn. Samen elkaar versterken is het uitgangspunt.

Jong talent
De laatste sprekers van de Hydrogreenn-bijenkomst waren Niels Peper en Bart Scholten van Sameen, ook een organisatie die zich in de STEK heeft gevestigd. Zij hebben een duidelijke visie waarbij ze van onderop de arbeidsmarkt willen verduurzamen. Dit doen ze door jong talent aan te trekken bij de projecten en opdrachten die zij doen. Deze jonge talenten studeren nog en zijn flexibel, creatief, intrinsiek gemotiveerd en gedreven. Door ze al tijdens hun studie een (bij)baan of stage te geven in deze sector zien ze welke kansen er na afstuderen voor hen in het Noorden liggen. Daarmee hopen ze deze jonge talenten in de regio te behouden.

Rondleiding
De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding door Michael Freerks. Hij vertelde dat DE STEK in 2021 officieel het energielabel A++++ kreeg. Als je bedenkt dat DE STEK vóór de renovatie nog energielabel G had, kun je nagaan dat hier sprake is geweest van een echte metamorfose. Het toppunt van circulair bouwen zijn misschien wel de oude schoolbus en dubbeldekker die in de DE STEK een plek hebben gekregen. Zij worden verbouwd tot multifunctionele ruimten.

We hopen elkaar hier weer opnieuw te kunnen inspireren en van gedachten te kunnen wisselen en kijken dan ook uit naar de volgende Hydrogreenn-bijeenkomst

Benieuwd naar het uitgebreide verhaal? → https://www.groenewaterstofbooster.nl/de-stek-ker-erin/