De Stek Vastgoed

Bollegraaf

80% van het huishoudelijk afval van New York wordt gescheiden en verder verwerkt door de machines van Bollegraaf. Een grote speler dus in recycling, dit Bollegraaf. Het innovatieve hart, de R&D-afdeling, van dit van origine Appingedams bedrijf zit in DE STEK.

Van balenpersen tot totaalleverancier in recycling

Bollegraaf is ruim 60 jaar geleden begonnen als producent van balenpersen, grote machines waarmee afval compact wordt gemaakt en gebonden om verder getransporteerd te worden. In de afgelopen decennia is het bedrijf flink gegroeid. Het portfolio behelst nu ook veel machines die op geavanceerde wijze afval van elkaar kunnen scheiden. Nu is Bollegraaf een bedrijf dat over de gehele wereld totaaloplossingen biedt aan haar klanten. Die klanten zijn met name afvalverwerkers. De Bollegraaf Groep kent momenteel twee dochterondernemingen: Bollegraaf Recycling Solutions dat in Appingedam zit en Lubo Recycling Solutions in Emmen. Met Van Dyk Recycling Solutions heeft Bollegraaf een exclusieve distributeur van haar machines in Noord-Amerika.

Circulaire economie centraal

De circulaire economie staat centraal in de strategie van Bollegraaf. De transitie naar de circulaire economie wil Bollegraaf versnellen. Dit doet het bedrijf samen met klanten en partners door effectieve systemen te ontwikkelen en te bouwen waarin materialen die recyclebaar zijn, worden ingezameld, gerecycled en hergebruikt. Bollegraaf richt zich in essentie op het creëren van waarde uit het ingezamelde afval op een milieuvriendelijke manier. Door continu en intensief te investeren in innovatie biedt Bollegraaf hoogwaardige recyclingoplossingen. Het bedrijf bedenkt geavanceerde processen om uit alle soorten afvalstromen (van huishoudelijk afval, plastic en oud papier tot bouw- en sloopafval) hoogwaardige secundaire grondstoffen te maken. De uitdaging is tweeledig: enerzijds het verbeteren van de kwaliteit/zuiverheid van teruggewonnen materiaal en anderzijds het verhogen van de terugwinningsgraad van materiaal. En dat doet Bollegraaf in een steeds veranderende omgeving.

De visie van het bedrijf is duidelijk: er bestaat niet zoiets als afval, alleen een verzameling van waardevolle materialen die moeten worden gesorteerd, schoongemaakt en voorbereid om opnieuw een nieuwe levenscyclus in te gaan. Werken aan de echte circulariteit van materialen is essentieel en urgent als middel om de schaarste van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering te verminderen.

Benieuwd naar wat Bollegraaf verder doet?

Kijk maar op www.bollegraaf.com, mail naar info@bollegraaf.com of loop maar eens binnen bij de collega’s in DE STEK.

Bekijk ook eens deze bedrijven