De Stek Vastgoed

ProDO

ProDO werkt actief mee aan een duurzame toekomst.

ProDO in de Stek Groningen

Wie is ProDO

ProDO is een onafhankelijk bureau voor advies, proces-, project- en programmamanagement voor duurzame ontwikkeling. Met een brede blik, dito ervaring, en een tikkeltje eigenwijsheid.  Altijd vanuit de drijfveer om bij te dragen aan een schone, welvarende en rechtvaardige wereld.

Met onafhankelijk onderzoek en advies draagt ProDO bij aan een duurzame toekomst. Soms vraagt dat om strategisch advies, gericht op de langere termijn, of om proces- of projectmanagement. Vaak ook gaat het om hele praktische en concrete oplossingen. Die toekomst begint immers vandaag en veel partijen zijn al heel concreet aan de slag!

Bekijk ook eens deze bedrijven